Kapcsolat

Cég neve:

OTP eBIZ Kft.

Központi iroda:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.

Telefon:

+36 1 366 6567

E-mailes ügyfélszolgálat:

support@otpebiz.hu

Céginfó

Cég neve:

OTP eBIZ Kft.

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.

Cégjegyzékszám:

01-09-296700

Adószám:

25598771-2-41

Rólunk

Az OTP eBIZ Kft. 2016. óta az OTP Bankcsoport tagja. Az OTP eBIZ Kft. elkötelezett az innovatív digitális pénzügyi megoldások mellett. Küldetésünk, hogy a vállalkozók számára olyan szolgáltatást nyújtsunk, amely megkönnyíti a mindennapos pénzügyeik és ügyvitelük menedzselését. Hisszük, hogy a vállalkozások sikerének egyik pillére a technikai fejlődés, ezért fejlesztettük ki az eBIZ alkalmazást, amely egy banki funkcionalitással kombinált, kényelmesen használható ügyviteli felület, amellyel ügyfeleink bárhonnan, bármikor biztonságosan képesek elvégezni adminisztrációs teendőiket.

Impresszum

Üzemeltető:

OTP eBIZ Kft.

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.

Ügyfélszolgálat:

support@otpebiz.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36 1 366 6567

Cégjegyzékszám:

01-09-296700

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25598771-2-41

Adatvédelmi nyilvántartó azonosító:

NAIH-110333/2016

Jogi nyilatkozat

A HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A honlap (a www.otpebiz.hu internetes oldalon elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „OTP eBIZ” kifejezések az OTP eBIZ Szolgáltató Kft.-re és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

Az OTP eBIZ Kft. (a továbbiakban: „OTP eBIZ”) weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és az OTP eBIZ tulajdonát képezi.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az OTP eBIZ-t, mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az OTP eBIZ a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat az OTP eBIZ tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. Az OTP eBIZ korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok OTP eBIZ által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. Az OTP eBIZ nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

AZ ADATOK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Az OTP eBIZ weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP eBIZ felelősséget nem vállal. Az OTP eBIZ nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az OTP eBIZ weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az OTP eBIZ hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Az OTP eBIZ nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. Az OTP eBIZ nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az OTP eBIZ az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Weboldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldhetünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

Az úgynevezett session cookie-k, azaz munkamenet cookie-k a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak tartama alatt tároldónak és ha a böngésző elhagyja a kérdéses weboldalt, azonnal törlődnek.

Az úgynevezett Google Analytics cookie-k esetében a tárolási idő 2 év 1 nap.

A használatot elősegítő cookie-nak minősül a nyitólapi regisztrációs promóció megjelenítése vagy elrejtése, amelynek tárolási ideje 6 hónap.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az OTP eBIZ bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az OTP eBIZ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes adatvédelmi nyilatkozatokat és szabályzatokat az egyes szolgáltatásokra vonatkozó, az OTP eBIZ releváns weboldalain megtalálható Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat tartalmazzák, kérjük ezek alapos megismerését az egyes OTP eBIZ szolgáltatások igénybe vétele előtt.

Az OTP eBIZ az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

Szavatosság

Ezt a weboldalt az OTP eBIZ „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az OTP eBIZ nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül az OTP eBIZ-től megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért az OTP eBIZ kifejezetten elzárkózik.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Felelősség

Az OTP eBIZ és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

Az OTP eBIZ és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az OTP eBIZ nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond az OTP eBIZ és annak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói, illetve egyéb, az OTP eBIZ érdekkörében eljáró személyek elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek az OTP eBIZ saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Az OTP eBIZ fenntartja magának a jogot a jelen jogi tájékoztató egyoldalú módosítására.

Általános szerződési feltételek

AZ OTP EBIZ KFT.

eBIZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Érvényes: 2017.08.01-től

A https://www.otpebiz.hu weboldalon kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

A Szolgáltatásokat kizárólag azok a Felhasználók tudják igénybe venni, akik érvényesen Ügyfelet regisztrálnak, vagy Meghívó útján regisztrálnak.

A Szolgáltatások teljes körű igénybe vételének további feltételei:

 • 1) az Ügyfél és az OTP Bank Nyrt. között létrejött érvényes és hatályos folyószámla-szerződés megléte;
 • 2) az Ügyfél és OTP Bank Nyrt. között létrejött érvényes és hatályos OTPdirekt szolgáltatásra irányuló szerződés megléte, amely internetbanki hozzáférést biztosít az Ügyfél számára;
 • 3) az Ügyfél által megadott írásbeli hozzájárulás az OTP Bank Nyrt. részére a banktitoknak minősülő, az eBIZ Alkalmazáshoz szükséges adatok Szolgáltató részére történő továbbítására;
 • 4) azon személy(ek)nek Felhasználóként történő regisztrációja az eBIZ Alkalmazásban, aki(k) az OTP Bank Nyrt.-nél az Ügyfél bankszámlája felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek.

Az Ügyfelet regisztráló Felhasználók megerősítik és kijelentik, hogy az általuk regisztrált Ügyfél nevében és képviseletében megfelelő képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkeznek a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi jogosultság gyakorlására és kötelezettség teljesítésére.

I. BEVEZETÉS, AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett https://www.otpebiz.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető online OTP eBIZ szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások” vagy külön-külön „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételeket tartalmazzák.

Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Szolgáltató által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra, valamint a Felhasználók által jogszerűen regisztrált valamennyi Ügyfélre. A Felhasználók a Weboldalon történő saját regisztrációjukkal, valamint az Ügyfelek az arra képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkező Felhasználók általi regisztrációval, kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.

II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév:

OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

Levelezési cím:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

Cégjegyzékszám:

01-09-296700

Adószám:

25598771-2-41

Elektronikus elérhetőség:

info@otpebiz.hu

III. DEFINÍCIÓK

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatátadási Nyilatkozat”

az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételéhez a Bank által előírt nyilatkozatot jelenti;

„Adatkezelési Szabályzat”

a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát jelenti;

„Adminisztrátor Felhasználó”

az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti;

„ÁSZF”

a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„Bank”

az OTP Bank Nyrt.-t jelenti;

„eBIZ Alkalmazás”

a Szolgáltató által működtetett, banki funkcionalitással összekombinált vállalatirányítási rendszert jelenti, amely rendszerben a Szolgáltatások a Felhasználók, illetve az Ügyfelek részére rendelkezésre állnak;

„eBIZ Számlázóprogram”

a Szolgáltató elektronikus számlázási szolgáltatását jelenti;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomag” vagy

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”

a Szolgáltató által kínált és az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy amennyiben több szolgáltatáscsomag is kialakításra kerül, azok tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”

az Előfizetői Szolgáltatáscsomagért az Ügyfél által fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Időszak”

az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napos időszakokat jelenti, amely időszakok az Előfizetői Szerződés hatálya alatt folyamatosan újra kezdődnek;

„Előfizetői Szerződés”

a Szolgáltató és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti;

„Értesítés”

az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban az egyik fél által a másik fél felé tett nyilatkozatokat jelenti;

„Fél” vagy „Felek”

a Szolgáltatót és a vele szerződött Ügyfelet jelenti együttesen vagy külön-külön;

„Felhasználó”

azt a Weboldalon regisztrált felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét egy vagy több Ügyfélre nézve igénybe veszi (akár Előfizetői Szerződés alapján, akár ingyenesen, ha arra a Szolgáltató lehetőséget biztosít);

„Felhasználói Fiók”

a Felhasználónak az eBIZ Alkalmazásban meglévő személyes fiókját jelenti;

„Felhasználói Jogosultság”

az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Harmadik Fél Szolgáltatók”

a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek a szolgáltatását az Ügyfelek az eBIZ Alkalmazáson keresztül igénybe vehetik;

„Kapcsolattartó”

az Ügyfél nevében az Előfizetői Szerződés hatálya alatt nyilatkozattételre elsődlegesen feljogosított személy;

„Könyvelő”

azt a Meghívó útján regisztrált Felhasználót jelenti, aki könyvelői jogosultságokkal kerül meghívásra;

„Meghívó”

az Adminisztratív Felhasználó által kezdeményezett és az általa megjelölt személynek az eBIZ Alkalmazásból e-mail útján kiküldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott személy – sikeres Regisztrációt követően – az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználó lehessen;

„Opten Kft. ”

az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 4.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-367756);

„OTPdirekt Szerződés”

a Bank weboldalán (www.otpbank.hu) keresztül elérhető elektronikus bankszolgáltatás igénybevételére az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződést jelenti;

„OTPdirekt Szolgáltatás”

a Szolgáltató által az OTPdirekt Szerződéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások összessége;

„OTP Számla”

az Ügyfél Banknál vezetett valamennyi olyan számláját jelenti, amelyekre nézve OTPdirekt Szerződéssel rendelkezik és amely bankszámlák az eBIZ Alkalmazásban regisztrálásra kerülnek;

„Partner” vagy „Partnerek”

az Ügyféllel szerződéses jogviszonyban álló azon jogi személyeket (pl. vevők, szállítók, stb.) jelenti, akiket az Ügyfél az eBIZ Alkalmazásban rögzít;

„Ptk.”

a 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”

a Felhasználó, illetve az Ügyfél Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”

a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül, az eBIZ Alkalmazásban nyújtott egyes szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatások összességét jelenti;

„Szolgáltató”

a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti;

„Technikai Felfüggesztés”

az ÁSZF VI. / 5.3 pontjában meghatározott fogalmat jelenti;

„Ügyfél”

azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki az Adminisztrátor Felhasználó általi Regisztrációt követően a Szolgáltatóval Előfizetői Szerződést köt;

„Weboldal”

a https://www.otpebiz.hu weboldalt jelenti.

IV. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI

1. Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybe vételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges.

A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybe vételéhez a Felhasználónak saját e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Szolgáltatások igénybe vételéhez ezen túlmenően az Adminisztrátor Felhasználónak a Weboldalon legalább egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. Regisztrált Ügyfélhez az Adminisztrátor Felhasználó által küldött Meghívó elfogadása és sikeres Regisztráció útján csatlakozhatnak további Felhasználók. Ugyanazt az Ügyfelet csak egyszer lehet regisztrálni. Ugyanaz az Adminisztrátor Felhasználó több Ügyfél regisztrálására is jogosult.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében az Adminisztrátor Felhasználó tartozik felelősséggel.

2. Regisztráció törlése

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azoknál a Felhasználóknál, akik a saját befejezett Regisztrációjuktól számítva legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül nem regisztrálnak p Ügyfelet, vagy ezen időszak alatt nem kapnak és fogadnak el Meghívót, a Regisztrációját törölheti.

A Szolgáltató jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést.

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért, kivéve, ha kötelező jogszabályi rendelkezések a felelősség kizárását tiltják.

3. A Szolgáltatások igénybevételének további feltételei

A Szolgáltatások Ügyfél általi teljes körű igénybe vételének további feltételei, hogy (i) az adott Ügyfél és a Bank között érvényes OTPdirekt Szerződés legyen hatályban; (ii) az adott Ügyfél Banknál bejelentett, az Ügyfél OTP Számlája felett rendelkezési joggal felhatalmazott személy vagy személyek egyúttal Felhasználóként regisztráljanak az eBIZ Alkalmazásba; valamint (iii) az Ügyfél képviseletére jogosult személy vagy személyek az Adatátadási Nyilatkozatot a Bank részére cégszerűen, a Banknál bejelentett módon aláírva eljuttassák. A jelen 3. pont szerinti feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások csak részlegesen vehetők igénybe.

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon, illetve az eBIZ Alkalmazáson keresztül az Ügyfél nevében történő igénybevételéhez szükséges továbbá, hogy az Adminisztrátor Felhasználó, aki az Ügyfelet regisztrálja, a Regisztráció során az általa képviselt Ügyfél nevében és képviseletében (i) az Előfizetői Szerződést megkösse, valamint, hogy (ii) a jelen ÁSZF rendelkezéseit - „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom” gombra kattintva - elfogadja és magára, valamint az Ügyfélre nézve kötelezőnek ismerje el.

A Meghívó útján regisztráló Felhasználók csak az ÁSZF elfogadására kötelesek.

Az Előfizetői Szerződés megkötésének követelménye alól kivételt jelenthet a Szolgáltatások ingyenes kipróbálása, amennyiben arra a Szolgáltató lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató által az eBIZ Alkalmazásban nyújtott Szolgáltatások ingyenesen vagy díjazás (Előfizetői Díj) ellenében vehetők igénybe.

4. A Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. Az Adminisztrátor Felhasználó valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, - akik az Ügyfélhez Meghívó útján csatlakoztak -, a részükre az Adminisztrátor Felhasználó által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető Szolgáltatások egészét vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására az Adminisztrátor Felhasználó az Előfizetői Szerződés hatálya alatt korlátozás nélkül jogosult.

V. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

1. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybe vételére lesznek jogosultak.

Amennyiben a Szolgáltató többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomagot kínál, az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor választja ki az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. Többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

A több Ügyfelet regisztráló és azok nevében Előfizetői Szerződést kötni kívánó Adminisztrátor Felhasználók minden egyes Ügyfélre külön kötelesek Előfizetői Szerződést kötni és Előfizetői Szolgáltatáscsomagot választani.

2. Az Előfizetői Díj

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Előfizetői Díját a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal megelőzően és erről a díjmódosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

3. Az Előfizetői Díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes a Szolgáltató által megküldött számla ellenében, a számlán feltüntetett határidőben. A fizetési határidő 15 (tizenöt) naptári nap. Ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, a fizetési kötelezettség a következő munkanapon esedékes. Az Előfizetői Díjról a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet az Adminisztrátor Felhasználó Felhasználói Fiókjába küld meg. A Szolgáltató által kiállított számlának az Adminisztrátor Felhasználó Felhasználói Fiókjában történő érkezése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

4. Az Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, a Szolgáltató felszólítást küld az Adminisztrátor Felhasználó részére és 8 (nyolc) naptári napos póthatáridő tűzésével fizetésre szólítja fel az Ügyfelet. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés-behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

VI. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy az Adminisztrátor Felhasználó az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot, valamint az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést és elfogadja a jelen ÁSZF-et.

Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

A több Ügyfelet regisztráló Adminisztrátor Felhasználók Ügyfelenként külön-külön jogosultak és kötelesek az Előfizetői Szerződések megkötésére.

2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényes előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

3. A Szolgáltató a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat, az aktuális és korábbi Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

5.1Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.
A Szolgáltató az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával egyidejűleg új Előfizetői Időszak kezdődik. A Szolgáltató a korábbi Előfizetői Szolgáltatáscsomaggal érintett utolsó (tört) Előfizetői Időszakra időarányosan számítja ki az Előfizetői Díjat, és (i) az így arányosított Előfizetői Díjat számlázza az Ügyfél részére, vagy, (ii) ha az Ügyfél az adott Előfizetői Időszakra esedékes Előfizetői Díjat már előre megfizette, a Szolgáltató az így keletkezett túlfizetést beszámítja az utolsó (tört) Előfizetői Időszakra esedékes, az Ügyfél által fizetendő egyéb díjakba (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás), vagy, ilyen díjak hiányában az új Előfizetői Időszakban esedékes Előfizetői Díjba.

5.2Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.
A Szolgáltató az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott Előfizetői Időszak lejártát követő nappal az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra, azzal, hogy a Szolgáltató a korábbi Előfizetői Szolgáltatáscsomaggal érintett utolsó Előfizetői Időszakra - az Előfizetői Díjon felül - jogosult kiszámlázni az egyéb fizetendő díjakat (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás).

5.3Az Előfizetői Szerződés szerinti Szolgáltatások felfüggesztése.
Az Adminisztrátor Felhasználó bármikor jogosult az Előfizetői Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételének a felfüggesztésére, azzal, hogy a felfüggesztés a következő Előfizetői Időszaktól lép érvénybe, és az Ügyfél az adott Előfizetői Időszakban esedékes Előfizetői Díjat és az egyéb fizetendő díjakat (pl. Harmadik Fél szolgáltatásai után fizetendő díjazás) köteles megfizetni. Az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kérni, hogy a Szolgáltatások már a felfüggesztésre irányuló kérés közlésétől kezdve felfüggesztésre kerüljenek, az adott Előfizetői Időszakra érvényes Előfizető Díj azonban ebben az esetben is fizetendő („Technikai Felfüggesztés”). Technikai Felfüggesztés esetén kizárólag az adott Ügyfél Adminisztrátor Felhasználója jogosult a Szolgáltatások igénybe vételére, a többi Felhasználó nem. A Technikai Felfüggesztés ugyanakkor nem érinti a Felhasználói Fiókokhoz való hozzáférési jogosultságot, amely az egyes Felhasználókat továbbra is megilleti. A Technikai Felfüggesztést az Adminisztrátor Felhasználó jogosult kezdeményezni az „Előfizetésem” menüpontban.

VII.A SZOLGÁLTATÁSOK, A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az eBIZ Alkalmazás az alábbi Szolgáltatások online igénybe vételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról a Weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

A Szolgáltató jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

1. Az OTPdirekt Szolgáltatás

Az OTPdirekt Szolgáltatás igénybe vételének feltételei:

 • i. az Ügyfél és a Bank között létrejött érvényes és hatályos folyószámla-szerződés megléte;
 • ii. az Ügyfél és a Bank között létrejött érvényes és hatályos OTPdirekt internetes szolgáltatásra irányuló szerződés megléte, amely az OTP Számláihoz internetbanki hozzáférést biztosít az Ügyfél számára, azzal, hogy a Bank ELEKTRA nevű szolgáltatása nem alkalmas az eBIZ Alkalmazás online igénybevételének támogatására;
 • iii. az Ügyfél által cégszerűen, a Banknál bejelentett módon aláírt Adatadatási Nyilatkozat eljuttatása a Bank részére, amellyel az Ügyfél hozzájárulást ad a Bank részére a banktitoknak minősülő, az eBIZ Alkalmazáshoz szükséges adatok Szolgáltató részére történő Bank általi továbbítására;
 • iv. azon személy(ek)nek a Felhasználóként történő regisztrációja az eBIZ Alkalmazásban, aki(k) a Banknál az Ügyfél OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek (OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók);
 • v. az Ügyfél OTP Számláinak hozzárendelése az Ügyfélhez az eBIZ Alkalmazásban; továbbá
 • vi. az eBIZ Alkalmazásban kizárólag azok a Felhasználók jogosultak az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételére, akik a Banknál az Ügyfél OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személy(ek)nek minősülnek.

1.1 Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az adott Ügyfélhez az eBIZ Alkalmazásban hozzárendelt OTP Számlákkal kapcsolatban az alábbi tranzakciókat tudják végrehajtani az eBIZ Alkalmazásból, anélkül, hogy a Bank OTPdirekt felületére közvetlenül be kellene lépniük.

Passzív tranzakciók:Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az eBIZ Alkalmazáson keresztül lekérhetik az Ügyfél OTP Számláinak mindenkori egyenlegét, valamint megtekinthetik a számlatörténetét.

Aktív tranzakciók: Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók átutalási megbízásokat kezdeményezhetnek az eBIZ Alkalmazásból az Ügyfél OTP Számláinak terhére, amelyhez legalább az alábbi adatok megadása kötelező, azzal, hogy az adatoknak eBIZ Alkalmazásba történő rögzítésére egyéb Felhasználók is jogosultságot kaphatnak:

 • a) Kedvezményezett neve;
 • b) Kedvezményezett bankszámlaszáma;
 • c) Összeg;
 • d) Deviza (alapértelmezett: HUF);
 • e) Közlemény.

Az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal nem rendelkező Felhasználók passzív tranzakciót nem hajthatnak végre, az aktív tranzakciók esetében, – ha arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkeznek -, az átutalási megbízás adatainak a feltöltésére lehetnek jogosultak.

1.2 Az átutalási megbízás adatainak eBIZ Alkalmazásba történő feltöltését követően kizárólag az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó (együttes rendelkezési jog esetén az érintett Felhasználók) jogosult(ak) az átutalási megbízás elektronikus úton történő aláírására a Bank előírásainak megfelelően, az OTPdirekt Szerződéshez tartozó azonosító, jelszó, stb. megadásával. A Bank az OTPdirekt Szerződés rendelkezései szerint és annak hatálya alatt teljesíti az átutalási megbízást a megfelelő fedezet rendelkezésre állása esetén.

1.3 Az OTPdirekt Szolgáltatás keretében az eBIZ Alkalmazásból kezdeményezett tranzakciókat a Bank hajtja végre. Erre tekintettel ezekre a tranzakciókra az OTPdirekt Szerződésben és a Bank vonatkozó Üzletszabályzataiban meghatározott feltételek megfelelően irányadóak, ideértve, különösen, az OTPdirekt Szerződés szerint fizetendő díjakat és költségeket. A Szolgáltató az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételéért – az Előfizetői Díjon túlmenően - külön díjat nem számít fel.

1.4 Az OTPdirekt Szolgáltatás keretében kezdeményezett tranzakciókról a Szolgáltató minden esetben visszaigazolást küld az OTPdirekt Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók részére arról, hogy a Szolgáltató befogadta az igényt és továbbította azt a Bank rendszerébe. A tájékoztatás nem minősül a tranzakció teljesítésére vonatkozó visszaigazolásnak.

1.5 Az Ügyfél az OTP Számlái felett rendelkezésre jogosult személyek körét kizárólag a Banknál jogosult módosítani.

2. Az eBIZ Számlázóprogram

Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az adott Ügyfél jogosult legyen az OTPdirekt Szolgáltatás igénybevételére.

2.1 Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás keretében az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az eBIZ Számlázóprogram alkalmazásával számlákat állíthatnak ki az Ügyfél nevében. Az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított számlák hozzáférhetők az adott Ügyfélhez tartozó, erre Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókjában (kimenő számlák).

2.2 Az eBIZ Számlázóprogrammal az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. Az eBIZ Számlázóprogram Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség Szolgáltató általi átvállalásának. A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel.

2.3 Az eBIZ Számlázóprogram teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított elektronikus számlák és azok adattartalma sértetlenségének és eredetiségének a hitelessége biztosított.

2.4 Az eBIZ Számlázóprogrammal egy másik, eBIZ Alkalmazást használó Ügyfél részére kiállított számlák az eBIZ Alkalmazáson belül (e-mailben) elküldhetők a fizetésre kötelezett Ügyfélnek (az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókjába). A kimenő számlák eBIZ Alkalmazáson belül történő elküldése és a fizetésre kötelezett Ügyfélnek történő továbbítása nem minősül az adott számla, illetve a számla mögötti teljesítés fizetésre kötelezett Ügyfél általi elismerésének.

3. Egyéb számlák kezelése az eBIZ Alkalmazásban

3.1 Az eBIZ Alkalmazásba az adott Ügyfél egyéb – papír alapon vagy elektronikusan kiállított – kimenő és bejövő számlái is feltölthetők az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által abból a célból, hogy azok elérhetőek legyenek az adott Ügyfélhez tartozó, arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkezők Felhasználók Felhasználói Fiókjaiban.

3.2 A bejövő és kimenő számlák a Felhasználói Fiókokban megtekinthetők, onnan a Szolgáltató által meghatározott formátumban exportálhatók, különböző szempontok alapján rendezhetők, illetve szűrhetők, a számlák fizetettsége nyomon követhető és manuálisan megjelölhető. Az eBIZ Alkalmazásba feltöltött bejövő számlákat az arra feljogosított Felhasználó az eBIZ Alkalmazásban előkészítheti, átutalási csomagba teheti, és kezdeményezheti annak OTPdirekt Szolgáltatás keretében történő teljesítését.

4. Pénzügyi áttekintő

4.1 Az eBIZ Alkalmazásban a „Pénzügyi áttekintő” menüpontban a Felhasználók az általuk választott idősíkon megtekinthetik az adott Ügyfél múltbeli és várható pénzmozgásait, az eBIZ Alkalmazásba továbbításra került, valamint az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által feltöltött bejövő és kimenő számlákat, továbbá az OTP Számlákkal kapcsolatos meghatározott pénzügyi adatokat.

4.2 A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azok az adatok jelennek meg ebben a menüpontban, amelyeket az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók rögzítenek, illetve amelyek az OTPdirekt Szolgáltatás keretében az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználói Fiókokba továbbításra kerülnek. Erre tekintettel a Szolgáltató nem vállal felelősséget a „Pénzügyi áttekintő” menüpontban megjelenített adatok valódiságáért, teljességéért és helyességéért, amelynek következtében ezek az adatok nem közvetítenek teljes, hiteles és valós képet az Ügyfél pénzügyi helyzetéről, így nem képezhetik, többek között, az Ügyfél adóbevallásainak vagy egyéb pénzügyi kimutatásinak a kizárólagos alapját.

5. A Partnerek kezelése

5.1 A Szolgáltató lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az eBIZ Alkalmazásban – az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználói által – az Ügyfél jogi személynek minősülő szerződéses partnereit (vevőit, szállítóit, stb.) feltüntesse és meghatározott adataikat rögzítse (a továbbiakban: „Partnerek”).

5.2 A Partner adatok szűrhetők és listázhatók, továbbá az eBIZ Alkalmazás egyéb Szolgáltatásainál is felhasználhatók (pl. fizetési emlékeztető küldése). Az Ügyfél által megadott Partner adatok valódiságáért és hitelességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6. Fizetési emlékeztető

6.1 Az eBIZ Alkalmazás segítségével – az eBIZ Számlázóprogram menüpontból - az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók e-mail útján fizetési emlékeztető kiküldését kezdeményezhetik az Ügyfélnek az eBIZ Számlázóprogrammal kiállított és lejárt esedékességű számlával rendelkező Partnerei részére. A fizetési emlékeztető rendszerüzenetként kerül kiküldésre az adott Felhasználó eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről.

6.2 A Szolgáltató nem vizsgálja a fizetési emlékeztetőben hivatkozott követelés jogalapját, lejáratát és összegét, ennek következtében ezen adatok valódiságáért és hitelességéért az Ügyfél felelős. A Szolgáltató az Ügyféllel szemben kizárólag a fizetési emlékeztető e-mailben történő kiküldéséért tartozik felelősséggel, így, többek között, a követelés behajthatóságáért nem vállal felelősséget.

6.3 A fizetési késedelembe esett Partner nevét és e-mail címét, valamint a követeléssel kapcsolatos adatokat az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó adja meg a Szolgáltató részére a fizetési emlékeztető Ügyfél nevében történő kiküldése céljából. Az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a fizetési emlékeztető kiküldésének kezdeményezése előtt a Partner hozzájárulását beszerezze a Partner e-mail címének a Szolgáltató részére a fizetési emlékeztető kiküldése céljából történő átadásához.

7. További Felhasználók meghívása

7.1 Az Ügyfél nevében az Adminisztrátor Felhasználó, valamint az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók jogosultak további személyek (felhasználók) meghívására annak érdekében, hogy ezek a személyek, a Weboldalon történő sikeres Regisztrációt követően, Felhasználóként - a Meghívó kiküldésekor beállított Felhasználói jogosultságokkal - hozzáférést kapjanak az Ügyfélnek az eBIZ Alkalmazásban tárolt adataihoz vagy azok egy részéhez, és igénybe tudják venni a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét.

7.2 A további Felhasználók meghívására Meghívó kiküldésével kerülhet sor, amelyet az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználó kezdeményez az eBIZ Alkalmazásban a meghívott személy nevének és e-mail címének a Szolgáltató részére történő közlésével. A Meghívó rendszerüzenetként kerül kiküldésre az adott Felhasználó eBIZ Alkalmazásban használt e-mail címéről.

7.3 A Meghívó küldését kezdeményező Felhasználó köteles beállítani a Felhasználói Jogosultságokat, ennek hiányában a Meghívó nem kerül kiküldésre. A Felhasználói Jogosultságok kiválaszthatóak egy a Szolgáltató által előre összeállított és a Weboldalon hozzáférhető kategóriák közül (pl. Könyvelő) vagy egyénileg is beállíthatók.

7.4 A meghívott személy nevét és e-mail címét az Adminisztrátor Felhasználó adja meg a Szolgáltató részére Meghívó kiküldése céljából. Az Adminisztrátor Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a Meghívó kiküldésének kezdeményezése előtt a meghívott személy hozzájárulását beszerezze a nevének és e-mail címének a Szolgáltató részére történő átadásához. A meghívott személyek nem válnak automatikusan Felhasználóvá, ennek feltétele a meghívott személy Weboldalon történő sikeres Regisztrációja.

7.5 Az Adminisztrátor Felhasználó és az Ügyfél felelőssége, hogy a meghívott személy részére milyen Felhasználói Jogosultságokat állít be, illetve milyen Szolgáltatásokat tesz elérhetővé az az eBIZ Alkalmazásban. A Szolgáltató kizárólag azért vállal felelősséget az Ügyféllel szemben, hogy az Adminisztrátor Felhasználó által megadott jogosultságokon túlmenő egyéb jogosultságokat nem biztosit, illetve a megjelölt Szolgáltatásokon kívül egyéb Szolgáltatásokat nem tesz elérhetővé a meghívott személyből lett Felhasználó részére.

7.6 A Meghívó útján regisztráló Felhasználókat megillető Felhasználói Jogosultságok az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók által korlátozás nélkül módosítható.

8. Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele

8.1 A Szolgáltató, diszkrecionális döntés alapján, Harmadik Fél Szolgáltatók meghatározott szolgáltatásait is elérhetővé teheti az eBIZ Alkalmazásban külön díjazás ellenében. Az elérhető szolgáltatásokról és azok díjazásáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást.

8.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Harmadik Fél Szolgáltatók körének, valamint a Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásoknak a módosítására, korlátozására, illetve megszüntetésére. A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét az Ügyfelek által a Harmadik Fél Szolgáltatók személyében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett bármilyen változással kapcsolatos kártérítési igényekért.

8.3 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy meghatározott Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásait ideiglenesen, promóciós vagy egyéb célból ingyenesen vagy alacsonyabb Előfizetési Szolgáltatáscsomagban tegye elérhetővé. Ilyen esetben a Szolgáltató legalább 30 (harminc) naptári nappal előzetesen köteles értesíteni az Ügyfeleket, ha az adott szolgáltatás utóbb csak díjfizetés ellenében vehető igénybe vagy magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomagba kerül.

8.4 Az Opten Kft. által nyújtott szolgáltatásokra irányadó külön szabályok:

 • a) a Felhasználók az Opten Kft. által készített, a Weboldalon részletezett riportok („Riportok”) lekérésére jogosultak külön díjazás ellenében;
 • b) a Felhasználók az Opten Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén sem kerülnek közvetlen jogviszonyba az Opten Kft.-vel;
 • c) a Felhasználók az általuk a Szolgáltatón keresztül lekért Riportokat kizárólag saját céljaikra használhatják fel, a d) pontban megjelölt korlátozásokkal;
 • d) a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy az általuk a Szolgáltatón keresztül lekért Riportokat tilos bármilyen jogcímen, akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében átruházni, illetve terjeszteni; tilos a Riportokat kimásolni, újrahasznosítani; tilos az Opten Kft.-vel azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése a Riportok akár egy részének vagy a Riportok által nyert azonos jellegű adatoknak és információknak a felhasználásával; valamint nem használhatók fel a Riportok adatbázis építésére;
 • e) a fenti d) pontban foglalt korlátozások bármelyikének a megszegése a jelen ÁSZF súlyos megsértésének minősül.

VIII. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

1. Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére köteles az ÁSZF V. pontja alapján.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részben vagy teljes mértékben történő korlátozására vagy felfüggesztésére.

A Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevétele külön díjazáshoz kötött, amelyet a Szolgáltató a tárgyhónapot követően utólag, az adott Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatások alapján jogosult kiszámlázni. A Szolgáltató ezeket a díjtételeket az Előfizetői Díjról kiállított számlába is beállíthatja.

2. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának meghatározása

Az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók az ÁSZF VII.7. pontja szerint jogosultak további Felhasználók meghívására.

3. Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, az Adminisztrátor Felhasználót, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4. A Felhasználói Fiók biztonsága

Az egyes Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Felhasználói Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Felhasználói Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Felhasználói Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5. Kapcsolat más Felhasználókkal

Az egyes Felhasználók külön-külön felelősek az eBIZ Alkalmazás más Felhasználóival folytatott kommunikációért, azaz a Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználók által megadott információk valódiságát, hitelességét, valamint a Felhasználók által végzett tevékenység jogszerűségét.

A Felhasználók részére az eBIZ Alkalmazásban generált e-mail címek kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett kommunikációra használhatók.

A Felhasználók jogosultak jelezni a Szolgáltató felé, ha az eBIZ Alkalmazással összefüggésben más Felhasználók általi jogsértésről szereznek tudomást. Az ilyen bejelentésekre az ÁSZF panaszkezelési eljárási rendje az irányadó.

6. Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja az eBIZ Alkalmazást, illetve a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Ha a jelen ÁSZF kifejezetten eltérően nem rendelkezik, és amennyiben egy Ügyfélhez több Felhasználó is regisztrált, egy Felhasználó törlése önmagában nem eredményezi az Ügyfél törlését. Az Adminisztrátor Felhasználó törlése az Ügyfél törlését eredményezi, amennyiben nem kerül kijelölésre új Adminisztrátor Felhasználó.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használta kötelezettségének a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. Technikai feltételek biztosítása

7.1 A Szolgáltató által biztosított technikai háttér

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon nyújtja. A Szolgáltató a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

Az Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel. Ezek a következők:

 • A. Szélessávú internet kapcsolat
 • B. Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet
 • C. Internet böngésző (elsősorban Google Chrome, de nem kizárt az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb, vagy az azt megelőző verziója sem), az esetleges kivételekről a Szolgáltató az adminisztrációs felületen tájékoztatja az Ügyfelet.

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, az Ügyfél kártérítési igénnyel nem élhet.

A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

7.3 Az eBIZ mobilapplikáció használata

Az applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja az applikációt.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

A Felhasználó elismeri továbbá, hogy az applikáció illetéktelen másolás és/vagy korlátlan használat ellen védett, s ilyen védelmet biztosító szoftvervédelmi kulcsokat tartalmazhat, és a Felhasználó az összes ilyen védelemmel együtt elfogadja az applikációt. Adatvédelmi okokból az applikáció használatakor a használat helye csak a szükséges és elégséges mértékben kerül lekérésre, felhasználásra.

A Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat, a Szolgáltató által az applikációval kapcsolatosan működtetett weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amely költséget generálhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges költségeiért, valamint hibáiért.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató felhasználó nevet valamint „cookie”-kat tároljon a készülékén. Android rendszeren a felhasználás során (megnyitás, email küldés) létrejött csatolt fájl (attachment) szintén tárolódik az eszközön.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján a Szolgáltatás nyújtása során Felhasználó tekintetében külön azonosítást végez a jelenleg érvényes és vonatkozó törvényi feltételek alapján.

Az applikáció szolgáltatás platformjai és elérhetősége:

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/otp-ebiz/id1222869439?ls=1&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.otpebiz.android

8. Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a Szolgáltató jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A Szolgáltató jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

IX.A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

1. A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi az eBIZ Alkalmazással kapcsolatban a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntart valamennyi jogot, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten átruházott.

2. Az Ügyfél, illetve a Felhasználók a Weboldalt és annak tartalmát, ideértve a Szolgáltatásokat is, kizárólag a saját jogszerű tevékenységükhöz használhatják fel az Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

3. A Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

X. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

2. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a XI. pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

3. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

 • a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
 • b) az Ügyfél Regisztrációjának az Adminisztrátor Felhasználó általi törlése esetén;
 • c) ha az Adminisztrátor Felhasználónak a Regisztrációja törlésre kerül és új Adminisztrátor Felhasználó érvényes kijelölésére nem kerül sor;
 • d) ha az Ügyfél valamennyi Felhasználójának a Regisztrációja törlésre kerül.

Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, a törlésre irányuló kérelemmel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

4. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik Fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik Fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a XI. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a Szolgáltató Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

6. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Adminisztrátor Felhasználó a korábban az adott Ügyfélnek az eBIZ Alkalmazásba feltöltött adataihoz és okirataihoz (pl. számviteli bizonylatok) a hatályos jogszabályok által előírt ideig, de legfeljebb a megszűnéstől számított 8 (nyolc) évig továbbra is hozzáfér a korábbi belépési azonosítóival, de az adatokhoz és az okiratokhoz való hozzáférésen kívül a Szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével az Ügyfél többi Felhasználójának a hozzáférési jogosultsága megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén hatályban maradnak továbbá a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

XI.KAPCSOLATTARTÓ, ÉRTESÍTÉSEK

1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyfél Kapcsolattartójának az adott Ügyfelet regisztráló Felhasználó – azaz az Adminisztrátor Felhasználó - által erre a feladatra kijelölt személyt tekinti, akit a későbbiek során az Adminisztrátor Felhasználó jogosult módosítani az eBIZ Alkalmazásban. Az Adminisztrátor Felhasználó saját magát is rögzítheti Kapcsolattartóként.

2. A Kapcsolattartó által megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

3. A Kapcsolattartó kizárólag Felhasználó lehet. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A Szolgáltató részére:

Név: OTP eBIZ Kft.

Levelezési cím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

E-mail cím: info@otpebiz.hu


Az Ügyfél részére:

Név: az Ügyfél cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

Levelezési cím: az Ügyfél székhelye

E-mail cím: az Adminisztrátor Felhasználó által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

 • a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
 • b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;
 • c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

6. A Kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról szóló szabályos Értesítésig a korábbi Kapcsolattartó részére kézbesített Értesítést szabályosan közöltnek kell tekinteni.

7. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

XII. TITOKTARTÁS

1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett Üzleti Titkot. Üzleti Titoknak minősül a Szolgáltatóhoz, illetve az eBIZ Alkalmazáshoz kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, az eBIZ Alkalmazásra, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Szolgáltató pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésre, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott Üzleti Titkot kizárólag a Szolgáltató által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az Üzleti Titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni az Üzleti Titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

XIII. FELELŐSSÉG, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

1. A Szolgáltató a Weboldal tartalma, az eBIZ Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, illetve zárja ki:

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

A Szolgáltató az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét az eBIZ Alkalmazásban elérhető, Harmadik Fél Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokból, illetve az OTPdirekt Szolgáltatás keretében a Bank által teljesített Szolgáltatásokból vagy azok hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

A Szolgáltató az általa térítés ellenében nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybe vételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók egymás közötti kapcsolatáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A Szolgáltató a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó eBIZ Alkalmazásban tárolt adataival. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve - kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az Ügyfél és a Felhasználók felelőssége

Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az eBIZ Alkalmazás használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljes körűen kártalanítani a Szolgáltatót a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak az eBIZ Alkalmazásban tanúsított saját magatartásukért és a Szolgáltató – diszkrecionális döntése alapján - jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó az eBIZ Alkalmazás használata során, neki felróható módon a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

XIV. ADATVÉDELEM

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni.

XV. PANASZKEZELÉS

1. A Szolgáltató Ügyfeleinél és Felhasználóinál a vásárolt termékkel, igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a Szolgáltató, a pénzügyi teljesítésre vonatkozókat a Bank látja el. Az Ügyfél nevében panaszt az eBIZ Alkalmazásban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

2. A Szolgáltató fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Szolgáltató termékével, Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a Szolgáltató szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását. Azoknál a tranzakcióknál, amelyeknél a Szolgáltató pénzügyi közreműködőként vállal szerepet, az Ügyfél a felmerülő észrevételeit a pénzügyi teljesítésre vonatkozóan a Banknál, míg a vásárolt termékkel, igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltatónál jelezheti.

3. A Szolgáltató szerződéses partnereire vonatkozó panaszok esetén annak jellegétől és a Szolgáltató érintettségétől függően, illetve az Ügyfél egyéb, a Szolgáltatóval létrejött szerződéseire tekintettel dönt arról, hogy a panaszt saját hatáskörben kivizsgálja és rendezi, vagy illetékességből és intézkedés céljából átadja a Banknak. Amennyiben a panaszt illetékességből átadja, annak tényéről e-mailben értesíti a bejelentőt.

4. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Szolgáltató termékeiről, Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

5. A panasz bejelentésének módja:

Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a Szolgáltató részére:

 • elektronikusan: a support@otpebiz.hu e-mail címen;
 • telefonon: a 06 1 366 6567 telefonszámon, hétfőn 8:00-20:00 keddtől péntekig 8:00-18:00 között.

A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
 • az Ügyfél eBIZ ügyfélszáma (amely a „Cégprofilom” menüpont alatt található);
 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
 • a panasszal érintett termék(ek), szolgáltatások;
 • a panasz leírása, oka;
 • a panaszos igénye;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A Szolgáltató a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltató munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a titkos azonosító kódjaikat (pl. PIN kód, Telekód, 7 jegyű titkos kód).

6. A panasz fogadása, kivizsgálása

A Szolgáltató a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A Szolgáltató a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon közölt panasz esetén a Szolgáltató a hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések hanganyagát a Szolgáltató rögzíti.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a jegyzőkönyv tartalmát visszaolvasás után az Ügyfél jóváhagyja, a Szolgáltató bejelentés kezelő rendszerében rögzíti azt. A Szolgáltató a jegyzőkönyv másolati példányát a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek elektronikusan megküldi.

Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hanganyag másolatát az Ügyfél erre irányuló kérését követő 30 napon belül.

A hanganyagokat a Szolgáltató 5 (öt) évig őrzi meg.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a Szolgáltató az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél panaszára a Szolgáltatótól elektronikus levél (e-mail) formájában ad választ.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a Szolgáltató adatot nem szolgáltat ki.

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát.

7. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a Szolgáltató telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében.

Telefonos megkeresés esetén a beszélgetés hanganyaga rögzítésre kerül, amely tényről a hívás elején a Szolgáltató ügyintézője tájékoztatja az Ügyfelet. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a Szolgáltató munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra, illetve az Ügyfél pénzügyi szokásaira vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

8. A panasz nyilvántartása

A Szolgáltató a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
 • az Ügyfél eBIZ ügyfélszáma (amely a „Cégprofilom” menüpont alatt található);
 • az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
 • a panasszal érintett termék(ek), szolgáltatások;
 • a panasz leírása, oka;
 • a panaszos igénye;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

9. A panasz kezelése

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a Szolgáltatónál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az ügyfelek megkereséseit.

A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is.

A Szolgáltató a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A Szolgáltató a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A Szolgáltató indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A Szolgáltató a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről.

Válaszadás során a Szolgáltató elsősorban a Szolgáltató alkalmazásban regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében.

A panaszt és az arra adott választ a Szolgáltató 8 (nyolc) évig őrzi meg.

10. Jogorvoslati lehetőségek

A Szolgáltató a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.

Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Szolgáltatótól a fenti 5. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a Szolgáltató ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Szolgáltató nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van a bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu internet címen tájékozódhat.

11. Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a Szolgáltató számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

XVI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

1. 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

2. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Előfizetői Szerződésre és a jelen ÁSZF-re Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a Felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

Általános Adatkezelési Szabályzat

- Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. § szerint -

Az Adatkezelő adatai

Név:

OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.

Adatvédelmi felelős:

Galba Gábor

Panaszkezelés:

support@otpebiz.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok:

NAIH-110333/2016.

Az adatok tárolásának fizikai helye:

1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület

1. Az Általános Adatkezelési Szabályzat hatálya, az Adatkezelő

A jelen általános adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) az OTP eBIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2. sz.; adószám: 25598771-2-41; képviselik: Kakas Gábor és Jósvai Tamás ügyvezetők) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) az ügyfeleinek, így különösen az általa üzemeltetett https://www.otpebiz.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználóinak (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint a Felhasználók jogairól és azok gyakorlásának módjáról ad tájékoztatást.

Az Adatkezelési Szabályzat összhangban van a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit. Az Adatkezelési Szabályzat figyelembe veszi az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének követelményeit is azzal, hogy a Rendelet végrehajtásának időpontját követően a szabályzat felülvizsgálatra és a megfelelőség érdekében módosításra kerül. A módosítás egyoldalúan történik a felülvizsgált Adatkezelési Szabályzat interneten történő közzétételével. Az Adatkezelési Szabályzat legfrissebb változata a Weboldalon érhető el.

2. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

A Szolgáltató többféle szolgáltatást nyújt, közvetít, illetve tesz elérhetővé a Felhasználók részére, amelyek a Weboldalon keresztül vehetők igénybe elektronikusan (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások egy része ingyenesen, más része térítés ellenében vehető igénybe. A Szolgáltatások regisztrációt követően (a továbbiakban: „Regisztráció”), kizárólag a Felhasználók által vehetők igénybe.

A Weboldal látogatása a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor, azonban a látogatók bizonyos információi tárolásra kerülnek, az erre rendszeresített cookie-k (sütik) segítségével. A Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben felhasználói azonosítás szükséges, amelynek feltétele a Felhasználó Weboldalon történő Regisztrációja és a felhasználói fiókba történő belépés. Regisztrációt követően a felhasználói fiókhoz tartozó adatok mentésre kerülnek. A Szolgáltatások igénybevételéről a Felhasználók önként döntenek, és tudomásul veszik, hogy ehhez a személyes adataik megadása szükséges.

3. Az adatkezelések célja

A Felhasználók adatainak kezelésére a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott, valamint a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatások lehetővé tétele, nyújtása, fenntartása, dokumentálása, továbbfejlesztése, új szolgáltatások kifejlesztése, a Szolgáltatások ellenértéke számlázásának a lehetővé tétele, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek megvalósítása, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb ügyintézés - ideértve, különösen, a hatósági ellenőrzések teljesítését és az esetleges jogviták lefolytatását - érdekében kerül sor.

A Felhasználók anonimizált vagy pszeudonimizált személyes adatait az Adatkezelő felhasználhatja saját statisztikai célokra, továbbá a Szolgáltatások minőségének javítása, egyes Szolgáltatások testre szabása érdekében.

A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele előtt, és azok nyújtása során, illetve a Szolgáltatások megszűnését követően a 6. pontban meghatározott időtartamon belül bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató mely adatokat és milyen célból kezel, illetve bármely egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben, ideértve, többek között, az adatkezelés jogalapját, időtartamát, a Felhasználót megillető jogorvoslati lehetőségeket, továbbá azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A tájékoztatás kérésre vonatkozó részletes ügymenetet a 10. pont tartalmazza.

Egyes Szolgáltatásokhoz Egyedi Adatkezelési Tájékoztató tartozik, amely minden esetben a jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt érvényes.

Az egyes adatkezelések pontos leírása az alábbi függelékben tekinthető meg, amely a jelen Adatkezelési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi:

1. sz. Függelék.

4. A kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltatásokat az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által regisztrált jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (kkt., bt.), egyéni vállalkozók, illetve egyéb, a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő, adószámmal rendelkező személyek vehetik igénybe (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Ügyfelek”). Az Ügyfeleket az arra felhatalmazással rendelkező Felhasználók regisztrálják a Weboldalon, azzal, hogy egyéni vállalkozó Felhasználók esetében a Felhasználó egyúttal Ügyfélnek is minősül. Az Adatkezelő a Felhasználók saját, illetve az általuk megadott további személyek (az Ügyfelek kapcsolattartói) személyes adatait, az egyéni vállalkozó Felhasználók személyes adatait, illetve egyéb, a Felhasználók által meghívott és meghatározott felhatalmazással rendelkező személyek személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, amelyet a Felhasználó önkéntesen ad meg; kivételt képeznek ez alól az ellenszolgáltatás ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetén a szerződéskötéshez, illetőleg a számla kiállításhoz kapcsolódó, a kötelező adatszolgáltatás körébe tartozó adatok.

4.1 A Regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatok köre:

 • a Felhasználó neve;
 • a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe és telefonszáma;
 • önként választott felhasználóneve és jelszava; valamint
 • a Felhasználó által regisztrált Ügyfélhez megadott kapcsolattartók neve és e-mail címe.

4.2 A Szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok köre:

 • a Felhasználó számítógépének IP címe;
 • a Weboldalon történő bejelentkezések kezdő- és záró időpontja;
 • a böngésző és az operációs rendszer típusa;
 • a Felhasználó által a Weboldalon kifejtett aktivitás.

4.3 A Felhasználó által meghívott személyek (a továbbiakban: „Meghívott Személyek”), ideértve a 4.1 pontban hivatkozott kapcsolattartó személyeket is, esetében kezelt adatok köre (azzal, hogy a Meghívott Személyek a személyek a Regisztrációval maguk is Felhasználóvá válnak):

 • a Felhasználó által Meghívott Személyek neve és e-mail címe;
 • a Meghívott Személyt a Szolgáltatások igénybevétele szempontjából megillető jogosultságok köre.

4.4 A Felhasználó által tett panaszkezelések (pl. hibabejelentés) során kezelt adatok köre:

 • a panaszt bejelentő Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma (attól függően, hogy milyen módon jelenti a panaszt);
 • a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el;
 • a bejelentett panasz leírása;
 • a Szolgáltató nyilatkozata, ha a hiba/panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

5. Az adatkezelések jogalapja

A Regisztráció során a Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a 3. pontban megadott célok érdekében és a 6. pontban meghatározott időtartamig, illetve kötelező adatkezelés esetében a jogszabályban megjelölt időtartamig kezeli. A Szolgáltató adatkezelési tevékenysége az adatkezelés minden időpontjában megfelel a fenti feltételeknek.

A Felhasználó az adatainak önkéntes megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelő adatkezelési tevékenységéhez hozzájárul. A jelen hozzájárulás a Felhasználó által a Regisztráció során, illetve a Regisztrációt követően az Ügyfél képviseletére megjelölt természetes személyek (vezető tisztségviselők, kapcsolattartók, Meghívott Személyek) hozzájárulásának is minősül. A Felhasználó hozzájárulása önkéntes, tájékozott és határozott; a Szolgáltató adatkezelési tevékenységének ez a hozzájárulás adja a jogalapját.

A kötelező adatkezelések esetén (például számlázási adatok) az adatkezelés jogalapját az adott Szolgáltatásra vonatkozó törvények adják, így különösen az alábbi törvények:

Számlázási adatok, bizonylatok: 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.).

Elektronikus szolgáltatások, elektronikus szerződéskötés: 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

Bizonyos esetekben (például a Szolgáltatás ellenértékének ki nem egyenlítése, Felhasználó tartozása) vagy közérdek sérelme esetén a Szolgáltató érdekmérlegelés alapján is kezel adatot. Az érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetében a Szolgáltató minden esetben érdekmérlegelési tesztet végez el, amely esetről-esetre a Felhasználó szabadságjogainak és az adatkezelés szükségességéhez fűződő nyomós magánérdek illetőleg közérdek összevetésével történik.

6. Az adatkezelések időtartama

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, de legfeljebb a Szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig. Amennyiben a Felhasználó több Szolgáltatást vett igénybe, a fenti időtartam attól az időponttól kezdődik, amikor a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások közül az utolsó Szolgáltatás igénybevétele érvényesen megszűnik.

7. Adattovábbítás, az adatok összekapcsolása

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén továbbíthatja, ideértve a harmadik személy által nyújtott és a Weboldalon elérhető Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételéhez szükséges adattovábbítást, illetve a különböző adatkezelések ebből a célból történő összekapcsolását is.

A Szolgáltató jogosult és köteles továbbá a jogszabályok által meghatározott esetekben, az arra jogosult hatóság megkeresésére a Felhasználó személyes adatainak a továbbítására, azzal, hogy a Szolgáltató ilyen esetekben is köteles ellenőrizni az adattovábbítás jogalapját.

8. Adat- és Információbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

A Szolgáltatások többsége felhő alapú rendszerben (cloud) fut, ezért az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja ki a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó elvárásait maradéktalanul érvényesíteni tudja velük szemben. A felhőszolgáltatást biztosító szolgáltató: Microsoft Magyarország Kft. / 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik.

Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok sértetlenségéről rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés, redundáns eszközök, felhő technológia);
 • Az adatállományok integritásának megőrzéséről, sértetlenségéről, bizalmasságáról valamint rendelkezésre állásáról;
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem, felhő technológia).

A munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

9. Anonim felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezés

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, mely önmagában nem alkalmas a Felhasználó azonosítására, csak a Felhasználó számítógépének azonosítására. Ezt az anonim felhasználó-azonosítót a Szolgáltató a Felhasználó számítógépére helyezi el, amelynek célja a Felhasználók számára magasabb szintű szolgáltatásnyújtás, a Szolgáltatások testre szabása a Felhasználók információhasználati szokásainak megismerésén keresztül.

A Felhasználónak lehetősége van a böngésző programját úgy beállítani, hogy a számítógépére ne kerülhessen anonim felhasználó-azonosító, ebben az esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy a Szolgáltatások nem olyan módon lesznek elérhetőek, mintha az anonim felhasználó-azonosítók engedélyezésre kerültek volna.

A következő típusú sütiket használjuk:

Süti neveHasználatÉrvényesség időtartama
SESSIONsession azonosító tárolására1 év
XSRF-TOKEN Cross-site request forgery sebezhetőség kivédésére1 év
cookiesAccepted elfogadta-e a cookie policy-t 1 év
lang aktuális nyelv (HU, EN) 1 év
saveBankAccountSuccess sikeres bankkapcsolat aktiváláskor megjelenítés után törlődik
showTilesCompleted Notification: Onboarding folyamat végén záróképernyőmegjelenítés után törlődik
saveUsersSuccess Notification: Sikeres felhasználó regisztráció megjelenítés után törlődik
saveCompanySuccess Notification: Sikeres cégregisztráció megjelenítés után törlődik
successDocumentSending Notification: Számla sikeresen elküldve megjelenítés után törlődik
successCompanyDataModification Notification: Sikeres cégadat módosítás megjelenítés után törlődik
makingDocumentIsSuccess Notification: Dokumentum sikeresen létrehozva megjelenítés után törlődik
successUserDataModification Notification: Sikeres felhasználói adatmódosítás megjelenítés után törlődik

10. A Felhasználók jogai és jogorvoslati lehetősége

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

11.1 A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

11.2 A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével (például számviteli bizonylatok) - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, e-mail útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.

11.3 A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben is törölheti. A Felhasználó személyes adatait inaktivitás esetén a Szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított 5 (öt) évet követően törli az Adatkezelő.

11.4 A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

11.5 A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

11.6 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha azt hatóság rendelte el, a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

11.7 A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok által biztosított keretek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. Regisztráció) megszüntetésével.

11.8 Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve az időtartamának lejártáig. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját, illetőleg korábbi beállításai törlődnek. Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

B. Tájékoztatás

11.9 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az erre irányuló kérelmeket az alábbi e-mail címre kell elküldeni: info@otpebiz.hu.

11.10 Az adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

11.11 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 • a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.12 Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.13 Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

11.14 Amennyiben az adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

11.15 A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

D. Jogorvoslati lehetőségek

11.16 Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

1. sz. Függelék

1. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
A kezelt adatok köre A Felhasználó neve; a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe és telefonszáma; a Felhasználó önként választott felhasználóneve és jelszava.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által a regisztrált Felhasználók részére nyújtott Szolgáltatásokat igénybe vegye, a Szolgáltató a Felhasználót azonosítsa és felvegye vele a kapcsolatot, illetve tartsa a kapcsolatot a Felhasználóval.
Az adatkezelés jogalapja A Regisztrációt végző Felhasználó hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama A felhasználói fiók/Regisztráció Felhasználó általi törléséig.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azoknál a Felhasználóknál, akik a saját befejezett Regisztrációjuktól számítva legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül nem regisztrálnak Ügyfelet, vagy ezen időszak alatt nem regisztrálnak valamely Ügyfélhez mint Meghívott Személy, a Regisztrációját törölheti.

A Szolgáltató jogosult azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében a Szolgáltatások igénybevételére irányuló előfizetői szerződést.

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
2. ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ
A kezelt adatok köre Az Ügyfél neve; székhelye; és adószáma.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók a Szolgáltató által a regisztrált Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatásokat igénybe vegyék, a Szolgáltató az Ügyfelet azonosítsa és a Szolgáltató és az Ügyfél között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában előfizetői szerződés jöhessen létre.
Az adatkezelés jogalapja Az Ügyfél képviseletére jogosult Felhasználó által adott hozzájárulás. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött, illetve lekért és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.

A Szolgáltató jogosult és köteles azoknak az Ügyfeleknek a Regisztrációját törölni, akik esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Regisztrációjukra kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül került sor, illetve a nevükben és képviseletükben kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének előfizetői szerződést.

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Ügyfél Felhasználóinak részére.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köreAz adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
3. KAPCSOLATTARTÓK ÉS MEGHÍVOTT SZEMÉLYEK ADATAINAK RÖGZÍTÉSE
A kezelt adatok köre A Felhasználó által megadott kapcsolattartók és Meghívott Személyek neve és e-mail címe, valamint a kapcsolattartót és Meghívott Személyt a Szolgáltatások igénybevétele szempontjából megillető jogosultságok köre.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Annak lehetővé tétele, hogy egy már regisztrált Ügyfélhez kapcsolódóan az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók kapcsolattartókat, illetve Meghívott Személyeket adhassanak meg a Szolgáltatások igénybevételére. A kapcsolattartók, illetve a Meghívott Személyek, ha érvényesen regisztrálnak, a Regisztrációt követően maguk is Felhasználóvá válnak.
Az adatkezelés jogalapja Az érintett kapcsolattartó/Meghívott Személy hozzájárulása, azzal, hogy a hozzájárulást a kapcsolattartó/Meghívott Személy adatait megadó Felhasználó köteles előzetesen beszerezni. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartamaA kapcsolattartó/Meghívott Személy által érvényesen megtett Regisztráció időpontjáig. A Regisztrációt követően a kapcsolattartó/Meghívott Személy Felhasználóvá válik.

Amennyiben a kapcsolattartó/Meghívott Személy nem regisztrál, a Szolgáltató egy alkalommal értesítést küld az e-mail címére. További értesítés küldésére nem kerül sor. Amennyiben a kapcsolattartó, illetve Meghívott Személy hosszabb ideig nem regisztrál és nem válik Felhasználóvá, az adatai tárolására további 1 (egy) évig kizárólag azért kerül sor, hogy a további értesítések kiküldése megelőzhető legyen.

Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.
4. AZ ÜGYFÉL SZÁMVITELI BIZONYLATAINAK RÖGZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA
A kezelt adatok köre Az Ügyfél - papír alapon vagy elektronikusan kiállított – számviteli bizonylatai (pl. kimenő és bejövő számlák), ide nem értve a Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázóprogram használatával kiállított számlákat, amelyekre nézve ld. az 5. pontot alább.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltató és az adott Ügyfél között létrejött előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtott egyes Szolgáltatások lehetővé tétele, elősegítése, ideértve, különösen, az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által feltöltött számviteli bizonylatok tárolását és azoknak az adott Ügyfélhez tartozó más Felhasználók, illetve Meghívott Személyek részére történő hozzáférhetővé tételét, valamint az azokban szereplő összegek esedékességének, illetve a kiegyenlítés megtörténtének a figyelemmel követését.
Az adatkezelés jogalapja A számviteli bizonylatok adatainak feltöltésére jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az adott Ügyfél nevében és képviseletében adott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köreAz adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
5. AZ E-SZÁMLÁZÓPROGRAMBAN KIÁLLÍTOTT SZÁMVITELI BIZONYLATOK TÁROLÁSA, ARCHIVÁLÁSA
A kezelt adatok köre A Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázóprogram használatával az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az Ügyfél nevében kiállított számviteli bizonylatok.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázóprogram használatával az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az Ügyfél nevében kiállított számviteli bizonylatoknak a felhasználói fiókban történő tárolása, a számviteli bizonylatok archiválása.
Az adatkezelés jogalapja Az elektronikus számlázóprogram használatára jogosultsággal rendelkező Felhasználók által az adott Ügyfél nevében és képviseletében adott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
6. PÉNZÜGYI ÁTTEKINTŐ KÉSZÍTÉSE
A kezelt adatok köre Az Ügyfélnek az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által a felhasználói fiókba feltöltött, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során lekért és a felhasználói fiókban tárolt számviteli bizonylatai, bankszámlakivonatai, bankszámlaegyenlegei és a fenti adatok felhasználásával a Szolgáltató által készített kimutatások, pénzügyi áttekintő adatok köre.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltató és az adott Ügyfél között létrejött előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtott egyes Szolgáltatások lehetővé tétele, elősegítése, ideértve, különösen, de nem kizárólagosan, az Ügyfélre vonatkozó pénzügyi áttekintők elkészítését; az Ügyfél számviteli bizonylatainak az Ügyfél bankszámlaegyenlegével, illetve a bankszámlákon végrehajtott tranzakciókkal történő összekapcsolását.
Az adatkezelés jogalapja A pénzügyi áttekintőkhöz hozzáféréssel rendelkező Felhasználók által az adott Ügyfél nevében és képviseletében adott hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig, azzal, hogy az adott Ügyfélhez feltöltött és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése még 8 (nyolc) évig biztosított.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
7. FIZETÉSI EMLÉKEZTETŐ KÉSZÍTÉSE ÉS KÜLDÉSE
A kezelt adatok köre Az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által megadott, a Felhasználó által képviselt Ügyfél szerződéses partnerei képviselőinek, illetve kapcsolattartóinak neve, e-mail címe, valamint az adott szerződéses partner Ügyfél felé fennálló tartozásának összege és esedékessége .
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja Az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók kezdeményezésére, a Felhasználó által képviselt Ügyfél nevében és képviseletében fizetési emlékeztető megküldése az adott Felhasználó által megjelölt, az Ügyfél felé lejárt tartozással rendelkező szerződéses partner képviselője, illetve kapcsolattartója részére e-mail üzenetben, amelyet a Szolgáltató rendszerüzenetként küld ki a címzett részére.
Az adatkezelés jogalapja Az érintett szerződéses partner képviselőjének, illetve kapcsolattartójának a hozzájárulása, amelyet a fizetési emlékeztető kezdeményezésére jogosultsággal rendelkező Felhasználó köteles előzetesen beszerezni. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama Az adott Ügyfél regisztrációjának az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználó általi törléséig, illetve az adott Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött előfizetői szerződés megszűnéséig.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg, ezen túlmenően azok az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók, akiknek a jogosultsága ezt lehetővé teszi.
8. PANASZKEZELÉS
A kezelt adatok köre A panaszt bejelentő Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma (attól függően, hogy milyen módon történik a panaszbejelentés); a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el; a bejelentett panasz leírása; a Szolgáltató nyilatkozata, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.
Adatkezelő A Szolgáltató
Az adatkezelés célja A Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő problémák rögzítése, kezelése.
Az adatkezelés jogalapja A panaszt bejelentő Felhasználó hozzájárulása. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
Az adatkezelés időtartama A panaszkezelés során felvett adatokat és az arra adott választ a Szolgáltató 8 (nyolc) évig őrzi meg.
Adatfeldolgozó igénybevétele Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3, M épület)
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az adatokat kizárólag a Szolgáltató, az adatfeldolgozó és alkalmazottaik ismerhetik meg.

Karrier

Aktuális állásajánlatok

Jelenleg nincs meghirdetett pozíció

Számlázó program bejelentése

Jogszabályi háttér:

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)

Általános tudnivalók

Számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert használó adózó köteles bejelenteni az adó- és vámhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az általa használt számlázó program beszerzését, rendelkezésre bocsátását vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, illetve a program használatból történő kivonását és/vagy az online számlázási szolgáltatás igénybevételét, illetve az igénybevétel befejezését.1
1 NGM
Számlázó programnak minősül minden számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.2Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is – pl. komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt – az általános fogalomhasználat szerint – a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.
Amennyiben kettős funkcionalitásban használja a számlázó programot és online számlázó rendszert, kettős bejelentési kötelezettség terheli.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 202. § (4) bekezdésében foglaltakból következően a felvásárlási okiratra - 202. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel – az Áfa tv. számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfelelően a felvásárlási okiratot előállító programot is számlázó programként kell bejelenteni.

Adatlap benyújtásának módja:

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be az állami adó- és vámhatóságnak.

A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://www.nav.gov.hu > Letöltések > Nyomtatványkitöltő programok Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).

Elektronikus benyújtásra kötelezett adózó esetén a bevallást csak az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező és erről az állami adó- és vámhatósághoz az EGYKE megnevezésű EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAPON - korábban a T180 adatlapon - bejelentést tett adózó vagy az elektronikus bevallás benyújtására feljogosított állandó meghatalmazottja nyújthatja be.
Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt. egyes ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai, konzuli képviseletein is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie.

Online számlázó rendszer használatba vételének bejelentése a „C” blokkban tehető meg.
Ebben a blokkban kell feltüntetni a használatba vett online számlázó rendszer adatait:

Saját fejlesztésű rendszer:

NEM

Rendszer neve:

eBIZ

Elérhetősége:

https://www.otpebiz.hu

Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve:

OTP eBIZ Kft.

Adószáma:

25598771-2-41

Online számlázórendszer igénybevételének kezdete:

a cég eBIZ előfizetéskötésének dátuma, de legkésőbb az első eBIZ-ben készült számla kiállítási dátuma.